MAZIUKIEWICZ [ Instalacje ] System jakości | Zapytanie ofertowe | Kontakt |
Nasze usługi:
 
 
 
 
Przykładowe realizacje:
 

Instalacje gazowe

Wykonujemy zbiornikowe instalacje grzewcze na gaz propan-butan Ĺ‚Ä…cznie z projektowaniem, uzyskaniem pozwolenia na budowA?â„ż i odbiorem koA“cowym, wykonaniem robA3t ziemnych, posadowienia zbiornika, instalacji zewnA?â„żtrznej z rur PE.

Rodzaj i pojemnoA″A?‿ zbiornika (naziemny,podziemny) zaleA1y od podrzeb klienta i wymogA3w okreA″lonych przepisami.

Wykonujemy instalacje gazowe wewnA?ℿtrzne z rur miedzianych lutowanych na twardo lub stalowych czarnych spawanych lub gwintowanych. MontaA1 odbiornikA3w gazowych (kuchenki, piece c.o., przepA‚ywowe i pojemnoA″ciowe ogrzewacze wody)